Translation is under progress

 1. Bevezetés
  Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a http://kerekvar.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) elérhető termékek vásárlásának, továbbá az Eladó által nem a weboldalon keresztül igényelhető szolgáltatásai (továbbiakban: Felhasználó) igénybevételének feltételeit. A Felhasználó a weboldal használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

  Termék alatt a weboldalon Eladó által eladásra kínált ingóságok értendők. Jelen ÁSZF megfelelően vonatkoztatható rendelkezései alkalmazandók az Eladó által nyújtott, nem a weboldalon keresztül megrendelhető szolgáltatásokra is.
 2. Felek
  1. Eladó vagy Szolgáltató
   Név: Radburg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
   Székhely: 1015 Bp. Hattyú u. 10. c. épület
   Cégjegyzékszám: 01-09-922605
   Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
   Adószám: 14844164-2-41
   Közösségi adószám: HU14844164
   Számlavezető pénzintézet: BUDAPEST BANK Rt.
   Számlaszám: 10700024-49268801-51100005
   SWIFT Kód: BUDAHUHB
   IBAN számlaszám:
   E-mail cím: bolt@kerekvar.com
   Telefonszám: +361 214 88 14
  2. Felhasználó az www.kerekvar.hu oldal látogatója, valamint minden természetes vagy jogi személy, aki az Eladótól terméket rendel meg vagy vásárol, illetve aki az Eladó szolgáltatását igénybe veszi
 3. ​Felhasználási feltételek
  1. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.
  2. A weboldalon található információk jóhiszeműen és a lehető legteljesebb körültekintés mellett kerültek feltüntetésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért felelősséget nem vállalunk.
  3. A weboldalon való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátjainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
  4. Az Eladó semmilyen módon nem felelős az alábbiakért, bármilyen módon is következtek be:
   1. Az Interneten küldött, vagy fogadott bármilyen adat
   2. Bármilyen működési hiba a hálózaton, ami akadályozza weboldalunk normális működését és a vásárlást
   3. A kommunikációs eszközök vagy a vonal meghibásodása
   4. Bármilyen elektronikus levél vagy adat elvesztése
   5. Bármely szoftver nem megfelelő működése
   6. Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
  5. Az Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen kárért, ami az weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.
  6. Egyedül a Felhasználó felelős a weboldalhoz való csatlakozásért és a weboldalon történő vásárlásáért. A Felhasználó felelőssége felmérni azt, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
  7. Az Szolgáltató bármikor értesítés nélkül megváltoztathatja a vásárlás feltételeit, kötöttségek nélkül módosíthat bármilyen árat vagy határidőt. A változás a weboldalon történő megjelenés időpontjától lép életbe. Az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a rendelését annak, aki bármilyen formában megsérti a szabályokat. A Felhasználó nem jogosult fellebbezni a döntés ellen, az azzal kapcsolatos kártérítési jogáról jelen ászf elfogadásával lemond.
  8. A weboldalon található képek, szövegek és grafikai elemek az Eladó szellemi tulajdonát képezik. Azok részben vagy egészben történő nyilvános felhasználása kizárólag az Eladó írásos felhatalmazásával lehetséges. Az illetéktelen felhasználás jogi következményeket von maga után!
  9. Tájékoztatjuk, hogy nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem sikerül rendezni közvetlenül velünk egy vitát, akkor békéltető testülethez fordulhat. Az Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelye: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.; Telefon: 06-1-488-2131; Fax: 06-1-488-2186; E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu ).
 4. A weboldalon történő vásárlás
  1. Megrendelés folyamata
   1. A weboldalról regisztráció után, vagy lakcím, email-cím és telefonszám megadásával lehet rendelni. A termékeket egy virtuális kosárba lehet gyűjteni. Ha egy terméket meg akar rendelni, akkor válassza ki a méretet és írja be a kívánt darabszámot, majd tegye a kosárba. A kosár (rendszer) automatikusan kiszámítja a végösszeget és a pontos szállítási költséget. Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunkon árusított termékekből kiskereskedelmi mennyiséget lehet rendelni, mely mennyiség minden terméknél más. Ha elkészült a termékek kiválasztásával, akkor egyszerűen klikkeljen a kosár gombra. Ezt követően meg kell adnia az ott kért adatokat. A megrendelés végén a megjegyzés mezőben közölheti velünk a speciális kéréseit akár a szállítással akár a termékkel kapcsolatban. A megrendelés elküldése és beérkezése után 48 órával visszaigazoljuk a megrendelést és tájékoztatjuk, hogy mikor fogja a terméket megkapni. Ha a rendelés beérkezését követően azt állapítjuk meg, hogy a megrendelt termék éppen nincs raktáron, akkor jogunkban áll helyette Önnek felajánlani egy hasonló minőségű és értékű terméket vagy szolgáltatást, vagy a szerződéstől elállni.
   2. Amennyiben az Eladónál hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. A kerekvar.hu ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a Felhasználót az új adatokról. A Felhasználó ezt követően vagy még egyszer megerősíti a megrendelést vagy elállhat a szerződéstől.
   3. A termékek mellett feltüntetett árak bruttó árak, tehát tartalmazzák a törvényben előírt Általános Forgalmi Adót.
  2. A szerződés létrejötte
   A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
   Az Eladó visszaigazoló e-mailjével, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, jön létre a szerződés a Felek között.
  3. A weboldalon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az Eladó azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.
  4. Az Eladó papíralapú számlát állít ki, melyet a termék átvételekor bocsájt a Felhasználó rendelkezésére.
  5. Fizetés
   1. Előre utalás
    A termék ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. Kérésére előre utalásos számlát állítunk ki, amelyet PDF formátumban elküldünk, ami alapján indíthatja utalását. A megjegyzés rovatba kérjük írja be a megrendelés számát.
    Kedvezményezett bankja: BUDAPEST BANK Rt.
    Számlaszám: 10700024-49268801-51100005
    Kedvezményezett neve: Radburg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

    Adószám: 14844164-2-41
   2. Amennyiben a rendelés értékét a termék kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot!
   3. Bankkártyás fizetés
  6. Átvételi lehetőségek, szállítás
   1. Cégünk a DPD futárszolgálattal dolgozik. Amennyiben kiszállítással kéri a megrendelést, minden esetben a DPD szállítja ki. A Futárszolgálat a munkanapokon 9 óra előtt beérkezett, kifizetett rendeléseket 72-96 órán belül házhoz szállítja.
   2. A kiszállítási és fizetési mód díjakat itt tekintheti meg:

    szállítási és fizetési költségek
     
 5. Elállási jog
  A jelen pont szerinti elállásra vonatkozó rendelkezések kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki terméket vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint a termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: Fogyasztó). Eladóval szerződő, Fogyasztónak nem minősülő Felhasználó esetén, amennyiben ezt a törvényi rendelkezések eltérése megkívánja, a Polgári Törvénykönyv megfelelő szakaszai lépnek jelen Általános Szerződési Feltételek kikötései helyébe. A Fogyasztó az elállási jogát
  1. termék adásvételére irányuló szerződés esetén
   1. ​a terméknek
   2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
   3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
   4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
  2. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.
  3. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván elállási jogával, köteles az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az Eladó részére.
  4. Írásban történő elállás esetén határidőben történő elállásnak kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló egyértelmű nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi postán (ajánlott levélben) vagy faxon az Eladónak. Az elállás érvényességével kapcsolatosan az Eladó az alábbiakat veszi figyelembe:
   1. postai úton történő elállás esetén a postára adás dátumát,
   2. e-mail vagy faxon keresztül történő elállás esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét
  5. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási nyilatkozatát a fentiekben meghatározottak szerint tette meg. A határidő akkor tekinthető megtartottnak, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
  6. Az Eladó e-mailben igazolja vissza a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
  7. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a következő címre: Radburg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1015 Bp. Hattyú u. 10. c. épület.
  8. A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Fogyasztó külön, írásban megküldött kérésére az Eladó gondoskodik a termék visszaküldésének megszervezéséről, azonban annak költsége szintén a Fogyasztót terheli. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót más költség nem terheli.
  9. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül köteles visszatéríteni a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (házhozszállítási) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek azért merültek fel, hogy mert Fogyasztó az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.
  10. Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe.
  11. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az Eladó, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Emiatt a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
  12. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, amennyiben az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
  13. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni az Eladó ésszerű költségeit.
  14. Az Eladó követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és Fogyasztó gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.
 6. Szavatosság
  1. ​Kellékszavatosság
   1. Az Eladó hibás teljesítése esetén a Fogyasztó vele szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint
   2. A Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás (díj) arányos leszállítását vagy a hibát az Eladóköltségére Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladóadott okot.
   3. A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
   4. A Fogyasztó az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
   5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt
  2. Termékszavatosság
   1. Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – a 6.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
   2. Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
   3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
   4. Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
   5. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
   6. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
    1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
    2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
    3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered
   7. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti
  3. Jótállás
   1. Hibás teljesítés esetén az Eladó az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletnek megfelelően jótállásra köteles.
   2. Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
   3. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 6.1. és a 6.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik

Az online megrendelt, és nem az Eladó alkalmazottja által beszerelt termékekre sajnos szavatosságot nem tudunk vállalni!

 1. ​Jogérvényesítési lehetőségek
  1. ​Panaszügyintézés helye
   A Felhasználó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
   Név: Radburg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
   Székhely: 1015 Bp. Hattyú u. 10. c. épület
   E-mail cím: bolt@kerekvar.com
   Telefonszám: +361 214 88 14
  2. Az Eladó panasz közlésére/benyújtására az alábbi lehetőségeket biztosítja:
   1. szóban (telefonon)
   2. írásban (postai úton, telefaxon, elektronikus levélben)
  3. Panasz közlésével kapcsolatos eljárás
   1. a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon 8 és 16 óra között,
   2. elektronikus eléréssel – üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva – az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja.
  4. Írásban történő panaszközlés
   1. Írásban benyújtandó panasztétel igénye esetén az Eladó segítséget nyújt az írásos panasz megfogalmazásában. Az Eladó az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül megküldi a Felhasználónak.
  5. Szóban történő panaszközlés
   1. Az Eladó a szóbeli panaszt – kivéve azt az esetet, ha a panasz azonnali kivizsgálása adott esetben nem lehetséges – azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén – egyidejűleg az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontnak a panasz közlését követő 30 napon belüli a Felhasználó részére történő megküldésével - megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. Az Eladó a panasz kivizsgálásáért a Felhasználóval szemben külön díjat nem számít fel.
  6. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
   1. Amennyiben az Eladó és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:
    1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
    2. Bírósági eljárás kezdeményezése
 2. Egyéb
  1. ÁSZF, árak módosítása
   Az Eladó jelen ÁSZF-t, a weboldalon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a weboldalon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.
  2. Adatvédelmi szabályzat
   Az Eladó a Felhasználó adatait a szerződés teljesítése és az esetleges kifogások intézése érdekében az ügyletekre vonatkozó adatokkal együtt tárolja. Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-87514/2015.
   Az Eladó adatvédelmi szabályzata jelen Általános Szerződési Feltételek 1. számú mellékletét képezi.
  3. A honlap tárhely szolgáltatója és üzemeltetője a Webtoday Kft. 1056 Budapest Szerb u. 19.
   Email: webtoday[a]webtoday.hu
   Honlap: webtoday.hu

 

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Felek a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó kötelmi jogviszonyból eredő esetleges vitájukat békés úton rendezik. Amennyiben a békés rendezés kísérlete eredményre nem vezet, úgy hatáskörtől függően a …………………………… joghatóságát és illetékességét kötik ki.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2015. július 1.


1. számú melléklet

Adatvédelmi rendelkezések

A Szolgáltató mint adatkezelő adatvédelmi szám: NAIH-87514/2015

Az adatkezelés célja A Szolgáltató kizárólag abban az esetben gyűjt a Felhasználóktól személyes adatokat, ha a Felhasználó úgy dönt, hogy regisztrál, vagy más módon megadja adatait, esetleg kapcsolatba szeretne lépni Szolgáltatóval online kapcsolat-felvételi űrlap segítségével.

A Látogató az oldalon történő regisztrációval vagy adatainak megadásával és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a Látogató által rendelkezésére bocsátott személyes adatait nyilvántartsa, rögzítse, tárolja és a szolgáltatás nyújtásához, illetőleg a szolgáltatás minőségének javításához és ellenőrzéséhez szükséges mértékben kezelje.

Az adatgyűjtés formája: az oldalon megjelenő valamelyik űrlap kitöltése és elküldése. A Szolgáltató az érdeklődő (Felhasználó) nevét, telefonszámát, címét illetve e-mail címét kéri el. A Felhasználó a weboldali űrlapok elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az Szolgáltató személyes adatait nyilvántartsa, rögzítse, tárolja és a szolgáltatás nyújtásához, illetőleg a szolgáltatás minőségének javításához és ellenőrzéséhez szükséges mértékben kezelje. Az adatkezelés célja: ajánlatok küldése, hírlevél küldése.

Böngészéskor mindössze anonim információk kerülnek rögzítésre arról, hogy a látogatók mely aloldalakat nézik meg, milyen funkciókat használnak vagy próbálnak meg használni. Ezen adatok segítséget nyújtanak az oldal üzemeltetéséhez és továbbfejlesztéséhez, valamint a zökkenőmentes működés fenntartásához.

A Szolgáltató a weboldalon a látogatókat, a látogatók számát, jellemzőit a GoogleAnalytics webanalitikai szolgáltatással méri. A GoogleAnalytics működése során számos jellemzőjét naplózza a látogatóknak, mint például: honnan érkezett, milyen böngészőt, vagy milyen operációs rendszert használ, mely oldalakat nézi meg a weboldalon. A GoogleAnalytics által tárolt adatok nem alkalmasak arra, hogy a látogatót név szerint azonosítsák, azonban egy későbbi látogatása során képes felismerni, hogy az adott számítógépéről, az adott felhasználó által használt böngészővel valaki már járt a weboldalon korábban. A méréshez a rendszer kisméretű adatfájlokat, ún. sütiket (cookie-kat) helyez el böngészőjében. A mérés célja a felhasználói szokások megismerése, ezáltal az oldal bővítése, fejlesztése az így kinyert információk alapján. Célja még az oldalra érkező látogatók keresési szokásainak felmérése, az alkalmazott kereső kifejezések feltérképezése. A cookie-kat a webserver hozza létre a böngésző segítségével a látogató eszközén (ami lehet PC, laptop, okostelefon, egyebek), ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

A cookie-k sokféle funkcióval rendelkezhetnek: információt gyűjtenek, megjegyzik a Felhasználó egyéni beállításait, megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. Az Szolgáltató a cookie-knak köszönhetően tudja meghatározni például, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, melyik aloldalra kattintanak a legtöbben, stb. Ez azért is fontos, mert az Szolgáltató így a felhasználók igényeihez tudja alakítani a weboldalt és komplexebb felhasználói élményt tud nyújtani. A legtöbb böngészőben beállítható, hogy a felhasználó elfogadja-e a cookie-kat vagy sem. A böngészőben található beállításokban azt is be lehet állítani, hogy a Felhasználó kér-e értesítést arról, ha a weboldal cookie-t kíván elhelyezni a böngészőjében, ahogy azt is, hogy a különböző típusú cookie-k meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngésző program bezárásakor.

Amennyiben nem szeretné, hogy a GoogleAnalytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A Szolgáltató az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tárolja, és attól eltérő módon nem használja fel. A Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait tisztességesen és törvényesen dolgozza fel. A Szolgáltató megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az általa tárolt személyes adatok védelme érdekében azért, hogy a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást vagy terjesztést megakadályozza.

Az adatkezelés során az Szolgáltató figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról A Szolgáltató a felhasználók adatait bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél részére.

Az adatkezeléssel kapcsolatosan eljáró illetékes hatóság megnevezése:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; +36 (1) 391-1400; ugyfelszolgalat@naih.hu)

A 2011. évi CXII. törvény alapján van lehetőség arra, hogy az Szolgáltató kérés esetén tájékoztatást adjon a Felhasználónak (jogosultnak) személyes adatai kezeléséről, helyesbítse a Felhasználó (jogosult) személyes adatait, valamint törölje vagy zárolja a Felhasználó (jogosult) személyes adatait – a kötelező adatkezelés kivételével.

A Szolgáltató kérés esetén tájékoztatást ad a Felhasználó (jogosult) számára az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az (esetleges) adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó (jogosult) személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatok törlése vagy helyesbítése is a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve ugyanitt van lehetőség az Adatok kezelése ellen kifogást emelni. A Felhasználó (jogosult) tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Szolgáltató, illetve az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; egyéb, törvényben meghatározott esetekben.

A Felhasználó (jogosult) a jogainak megsértése esetén az Szolgáltató, illetőleg az adatátvevő ellen bírósághoz fordulhat.

Panaszkezelés

A jogsértő tartalomra érkező panaszokat a szolgáltató 3 munkanapon belül kivizsgálja, és annak eredményéről a panaszost írásban értesíti.

Panasztételi lehetőségek

Telefon: +36 1 214 8814

Cím: 1015 Budapest, Hattyú utca 10/c.

Levelezési cím: 1015 Budapest, Hattyú utca 10/c.

Email: kerekvar[a]kerekvar.hu

Honlap: kerekvar.hu

Szolgáltató panasz közlésére/benyújtására az alábbi lehetőségeket biztosítja:

szóban (telefonon)

írásban (postai úton, telefaxon, elektronikus levélben)

Panasz közlésével kapcsolatos eljárás: a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon előre egyeztetett időpontban, 9 – 17 óra között, elektronikus eléréssel – üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva – az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja.

A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, békéltető testület, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest[a]nfh.hu A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info[a]nmhh.hu A panaszkezelésre egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók.